úterý 17. července 2018

KRYPTOGALERIE170

Johann Franz von
Gronsfeld-Bronckhorst
(1640-8.4.1719)
Německý polní maršál použil pro šifrování prvních 10 řádků a sloupců Vigenérovy tabulky. Šifroval podle periodického hesla, které volil z číslic 0123456789.


KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE169

Yves Hugo Olof Emil Gyldén
(10.11.1895-18.5.1963)
Švédský kryptolog, překladatel a spisovatel, učil kryptologii na vojenských školách, vylepšil šifrovací zařízení Hagelin C-3. Jeho otec Olof spolupracoval s Arvidem Dammem v jeho firmě Aktiebolaget Cryptograph.KRYPTOJAN

neděle 8. července 2018

KRYPTOGALERIE168


Dr. Per Meurling
(21.10.1906-24.3.1984)
Švédský kryptolog, historik a spisovatel.
V roce 1937 navrhl španělským levicovým republikánům ve španělské občanské válce pro šifrování zpráv substituční tabulku pro jedno a dvojmístné číselné šifry.Tabulka:
  0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  M D E L V A Y O   
1 B C F G H I J K N P
2 Q R S T U W X Z . /

Písmena prvního řádku byla šifrována jednou číslicí, písmena druhého a třetího řádku dvěma číslicemi.
Slovo BERANI zašifrujeme jako: 10 8 29 5 12 15.
(Pozn.: M. Delvayo byl španělský komunista).


KRYPTOJAN