pátek 21. listopadu 2014

KRYPTOluštění34


Dopřejte si „orgie“ v luštění jednoduché záměny. Otevřený text je v angličtině. Kniha Jamese Bamforda: Body of Secrets obsahuje 14 kapitol. V úvodu každé kapitoly naleznete šifru rozdělenou na slova. Ale nejásejte předem, není to tak jednoduché. Abyste netápali, jako já zpočátku, prozradím, že celý šifrový text není zašifrován jedinou záměnou, ale hned několika. Vše vysvětlím na kapitole první - PAMĚŤ. Přeji úspěch při luštění kapitol 2-14!
Text  je zašifrován celkem pěti záměnami takto:
CHAPTER ONE MEMORY

KVZIEBCEN CKYIECDVG DBCOOVK
DEMOCRACY ADVOCATES TRAPPED
HN CKYCFEUFJ ECZHIKUCF MIBEVG
BY ADVANCING CAMBODIAN FORCES
FHOHFD NQXVWXIV NWQFWQG HG
TOYOTA WEIGHING WHETHER OR
IMF FH EOF AB EWHB XI GAEEXD
N?T TO S?T UP SHOP IN RUSSIA
WJP JZPWC ABCADL WP TYA RIW
TWO WROTE CHECKS TO DNC PUT
'DYPJ YPWBOYS' XL AXLB
„KNOW NOTHING“ AS CASH
APYTIOWL
CONDUITS
ENTOJXGCM FVMMCD ND ENJBMD
BALTIMORE CHEERS AS BAINES
FGXMD VGXM OG BMDO
COMES HOME TO WEST
RPI EKFSKRPJV OXUVAZPJ
KEY LAWMAKERS CONSIDER
QXSHJXSAVP
COMPROMISE
HJXHXVKE LXJ Z.Q. JPLXJSV
PROPOSAL FOR D.C. REFORMS


KRYPTOJAN

KRYPTOluštění33


Tentokrát uvedu skutečný případ:
Takzvaná  „Knoflíková aféra“ zahýbala rakouským císařstvím na podzim roku 1915 a stala se jednou z nejznámějších událostí protirakouského odboje. Jan František Kyjovský (14.5.1886-3.10.1963) byl jedním z těch, kteří logisticky a technicky zajišťovali pašování zpráv ze Švýcarska nebo z Francie, do Čech. Využívali k tomu různých úkrytů, např. dvojitých stěn kufříků, zápisů inkoustem na podšívkách apod., ale velmi oblíbeným se stal systém „knoflíků“.
K ukrytí zpráv se hojně využívaly látkou potažené knoflíky z dámských šatů, někdy zase zátky ve špičkách, případně na rukojetích deštníků.
Aloisie Linhartová byla pověřena J. F. Kyjovským (tomu instrukce předal Edvard Beneš (28.5.1884-3.9.1948) – krycím jménem SPOLNÝ) doručit knoflík, ve kterém byla obsažena tajná zpráva pro Maffii ze Švýcarska.
Šifra v knoflíku byla odhalena a putovala na generální štáb rakouské armády do Vídně. Tam ji rozluštili. Když se jim to podařilo před 99 lety, podaří se to také mně?
Šifra uschovaná v knoflíku paní Linhartové


Uloženo v archivu Národního musea Praha.

Dejme se do toho.
Celkový počet písmen = 134
Četnosti 28 použitých písmen jsou:
 a b c č d e f g h ch i  j k l
 4 6 7 2 3 6 5 4 5  2 8 12 4 3
 m n o p r ř s š t u v y z ž
 2 6 8 6 3 6 4 8 2 2 2 5 5 4
Opakování:   počet:  vzdálenost:
jnyo                  2           54   (= 2x3x3x3)
ecc                    2           45   (= 3x3x5)
Jsou-li opakování „pravá“, je nejpravděpodobnější délka použitého hesla rovna 9. U jnyo přicházejí v úvahu ještě délky 6 a 18, u ecc to je ještě délka 15.
Z četností písmen je jasné, že šifra není jednoduchá záměna, výskyt českých háčkovaných písmen a hlásky ch by mohl napovídat, že text zprávy je český. Na počátku 20. století se stále používal, zvláště ve Francii, substituční systém VIGENÉRE, tj. šifrovací tabulka s 26 posunutými abecedami, které se střídaly podle smluveného hesla. Čím bylo heslo delší, tím byla šifra odolnější.
V našem případě máme písmen 28. Předpokládal jsem, že byla použita česká varianta VIGENÉRE s 28 písmeny.
Luštění takového systému spočívá ve správném nalezení délky hesla. Šifrový text se rozepíše na tuto délku. Tím se dosáhne toho, že písmena v jednom sloupci jsou zašifrována stejným sloupcem tabulky. Podle četností je potom zapotřebí vepsat do tabulky správný posun abecedy. Pomocníkem k tomu je, stejně jako při luštění každé jednoduché záměny, větší výskyt samohlásek. Známe-li nějaké slovo, které můžeme s velkou pravděpodobností předpokládat v textu, je luštění jednodušší.
Pro případ české abecedy nemám program pro testování periody, tj. délky hesla. Ale na rakouském generálním štábu tehdy před téměř 100 lety také nic takového neměli. Nezbývá, než se uchýlit ke Kasiského metodě. Ta spočívá v tom, že délka hesla se určuje ze vzdáleností opakování v textu. Čím delší je opakování, tím větší je pravděpodobnost, že je „pravé“.
Jenže knoflíková zpráva je krátká a tím je luštění ztíženo. To jsem záhy velmi dobře poznal. V obou opakováních, která jsou velmi krátká, a proto mohou být falešná, je možná délka hesla 9. Tato skutečnost mne mátla několik dní. Po marných pokusech jsem musel připustit další možnost, délku 15. Délka 6 se mi zdála příliš krátká, délku 18 jsem chtěl vyzkoušet po nezdaru s délkou 15. Bude-li to délka 15, znamená to ale, že nejdelší opakování jnyo je falešné! To nebylo velké povzbuzení.
Rozepsal jsem tedy šifru na délku 15:
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
ž  j  n  j  g ch  e  o  c  t  e  e  c  ž  ž
o  z  v  ř  s  v  j  l  m  p  e  c  c  m  i
š  g  p  f  ř  r  y  j  b  h  i  ř  r  r  j
j  n  y  o  z  b  š  ř  l  a  h  i  o  j
j  i  y  y  a  j  b  n  g  s  e  c  c  š  p
i  t  b  f  i  š  o  o  ř  č  h  b  d  f  i
i  š  k  b  e  h  k  p  n  k  j  n  y  o  u
s  j  l  u  a  ř  f  š  c ch  a  f  s  š  p
č  o  z  ž  g  š  d  z  p  n  j  d  k  z 

Četnosti šifer se zaznamenají do tabulky a pak se v každém sloupci hledá správný posun abecedy.
Hledání správných posunů abecedy ve sloupcích není při tak malém počtu písmen jednoduché. Občas se u toho hezky zapotíte. Ale jako při každém luštění, je třeba projevit patřičnou dávku trpělivosti.
Otevřený text knoflíkové šifry:
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
J  E  L  I  K  O  Ž  N  E  V  I  M  E  Z  D
A  S  T  R  Y  Č  E  K  P  Ř  I  J  E  L  N
E  B  N  E  V  Y  Ř  I  D  I  N  A  Š  P  O
S  E  L  V  Š  E  U  S  T  N  E  P  L  N  O
U  D  U  V  E  R  U  M  I  T  I  J  E  S  T
T  O  Ž  E  N  A  I  N  T  E  L  I  G  E  N
T  N  I  A  I  N  F  O  R  M  O  V  A  N  A
D  E  J  T  E  Z  A  S  E  J  E  N  U  S  T
N  I  V  Z  K  A  Z  Y  S  P  O  L  N  Y

Abychom odhalili heslo, musíme například vytvořit inverzní tabulku. V levém sloupci je abeceda otevřeného textu a uvnitř tabulky písmena šifry. První tabulka má v levém sloupci písmena šifry a uvnitř písmena otevřeného textu. Heslo pak čteme v posledním řádku u písmene Ž. V tomto případě heslo zní:
NEBAT SE A VYTRVAT.
Poznámka: Knoflíková aféra, Případ Vaněk (o švédském luštění Moravcových londýnských šifer) a Šifra Přemysla Koblice jsou 3 kapitoly, které rozšířily moji knihu Rozluštěná tajemství.

KRYPTOJAN