úterý 18. května 2010

KRYPTOluštění7

Jedno a dvoumístné šifry

Abeceda je obvykle zapsána do tabulky o rozměrech 5x5, 6x5, 7x4, a pod. Jedna z desítkových souřadnic je vynechána, takže písmena tohoto řádku jsou zašifrována jednomístnou číslicí. Aby bylo šifrování jednoznačné, musí být jednotkové souřadnice odlišné od desítkových. Podobnou šifru používal sovětský agent Richard Sorge. Popis této šifry naleznete například v mé knize Rozluštěná tajemství, str. 75, nebo v knize F. L. Bauer: Entzifferte Gehemnisse, str. 59.

d=245

82904 82816 58903 28781 61150

36507 09035 65049 36709 65691

87169 90465 78165 89987 03109

84641 09965 02810 10903 65058

98296 58996 58965 04030 26589

96904 10203 82656 16502 96507

04036 99658 17011 09904 16582

10590 28982 61036 58903 28781

61150 35016 50709 03584 65020

30484 09818 98203 62000+

V textu naleznete slovo SIFROVACI.

Přeji Vám úspěšné rozluštění této depeše.

KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE17


Andreas Figl 
(22.6.1873-11.11.1967),
rakouský kryptolog, generál, šéf luštitelské služby do r. 1938. Tento velmi zkušený kryptoanalytik vytvořil v roce 1911 u c. a k. armády (tehdy měl hodnost kapitána) kryptoanalytickou skupinu. V roce 1915 major Figl rozluštil italskou šifrovanou rádiovou korespondenci. V roce 1926, kdy byl povýšen na plukovníka, napsal knihuSysteme des Chiffrierens (Šifrovací systémy). Měla 243 stran a 45 příloh a měla vyjít v Grazu. Ohlášená kniha ale nebyla úřady v roce 1926 povolena k tisku, a tak byly dosažitelné jenom některé části rukopisu.
Když v roce 1938 Němci obsadili Rakousko, byl se všemi materiály rakouské luštitelské služby „ukořistěn“ také její bývalý šéf, generál Andreas Figl. Byl až do poloviny roku 1941 v Berlin-Wannsee pod dozorem SS, ale mohl se tam jako Höttlův poradce poněkud volněji pohybovat.
KRYPTOJAN

sobota 15. května 2010

KRYPTOGALERIE16


Wayne Parker Hitt 
(27.8.1878-2.3.1971)
americký kryptolog, v roce 1916 napsal: „Manual for the Solution of Military Ciphers“ . Manuál sepsal, když sloužil v armádě jako kapitán pěchoty.
V knížce uvádí statistický rozbor několika jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny), tj. četnosti písmen a četnosti dvou po sobě jdoucích písmen – bigramů.
V kapitole V. uvádí několik transpozičních klíčů a jejich variant (horizontální nebo vertikální zápis textu). V kapitolách VI.-IX. se zabývá substitučními klíči (jednoduchou záměnou, složitou záměnou Porta, Vigenére, Beaufort, St. Cyr, Playfair) a kombinací jednoduché transpozice s jednoduchou substitucí. V kapitole X. popisuje některé chyby, které vznikají při přenosu zpráv Morseovou abecedou. Všechny kapitoly doplňuje technikami jednoduché kryptoanalýzy.
KRYPTOJAN

neděle 2. května 2010

KRYPTOluštění6

Periodická substituce

Při luštění této zprávy použijte Kasiskiho metodu,

kterou jsem popsal v KRYPTOGALERII 4.

d=150

FPLYA ORYZR WZDEX XPHIP

ERCXL GVJMX ERIAL JQIDR

TMOGI IRORZ GVTMA KTEPE

KUCJI OUUUV ZVQEZ XXOVR

PRETZ YPHON JOIUL HZQMY

KVPHL RRCKV HFRMH RPDSN

AKYBM IUCCX XPHIP OKCCR

TPAEG IBUPC+

V textu můžete očekávat slovo

POCITAC

Přeji hodně úspěchů

KRYPTOJAN