úterý 24. prosince 2013

KRYPTOGALERIE77

Bengt Beckman
(1.10.1925-13.3.2012),
 švédský kryptoanalytik a spisovatel, pracoval ve FRA.
Napsal mj. „Svenska kryptobedrifter“ roku 1996 nebo s McKayem „Svedish signal intelligence 1900-1945“.
V knize Codebreakers – Arne Beurling and the Swedish crypto program during World War II, strana 109-118, vydal Albert Bonniers Főrlag AB, Stockholm 1996, je uvedena stať o způsobu luštění československých šifer Moravcovy rozvědky na směru Londýn-Stockholm.

KRYPTOJAN


pondělí 21. října 2013

KRYPTOGALERIE76

Ing. Přemysl Koblic
(2.7.1892-19.11.1955)
Byl výborným fotografem a chemikem. V roce 1919 ukončil studium na České vysoké škole technické.
Ještě jako student se zabýval kryptografií. Aby mohl v osobním deníku chránit svá tajemství před jinými osobami, vymyslel si zvláštní šifru, která na tu dobu byla velmi dobrá. První záznam zašifroval 19.7.1907. To mu bylo 15 let.
V té době neměl v Rakousko-Uhersku mnoho šancí získat nějakou kryptologickou literaturu. Rakouský kryptolog Andreas Figl (1873-1967) vydal s obtížemi svou knihu Systeme des Chiffrierens až v roce 1926.
P. Koblic asi intuitivně pochopil, že jednoduchá záměna písmeno za písmeno (typu Caesar) by nebyla vhodná. Vymyslel si proto své speciální znaky pro písmena a bigramy typu „souhláska-samohláska“, tedy pro BA, BE, BI(Y), BO, BU, CA, CE, … atd. Celkem to bylo 135 znaků. Jejich tvary zvolil tak, aby si je mohl zapamatovat. O způsobu šifrování tak nemusel pořídit žádný záznam.
Hlavní význam pro zvýšení bezpečnosti šifrování mělo rozložení vysokých četností samohlásek A,E,I,O do mnoha šifrových znaků. Tím významně znesnadnil případné rozluštění svých záznamů nepovolanou osobou.
Po druhé světové válce svoji šifru ještě značně vylepšil.
Podrobnosti naleznete na:
Ukázka šifrování:
Info: V Národním technickém muzeu v Praze je od 5.12.2014 otevřena výstava Koblicových fotografií. Jsou krásné a zajímavé. Doporučuji shlédnout.

KRYPTOJAN

pondělí 23. září 2013

KRYPTOGALERIE75

Shaun Wylie
(17.1.1913-2.10.2009),
britský matematik, luštil zprávy německé námořní Enigmy v Bletchley Parku, baráku č. 8 (Hut8).

  

KRYPTOJAN


úterý 13. srpna 2013

KRYPTOGALERIE74

Peter Frank George Twinn
(9.1.1916-29.10.2004),
britský matematik a kryptolog, v době 2. světové války úspěšně luštil v Bletchley Parku německé zprávy zašifrované strojem Enigma.

KRYPTOJAN


sobota 18. května 2013

KRYPTOGALERIE73


Irwing John Good,
(9.12.1916-5.4.2009)
 Britský matematik, narodil se londýnskému obchodníkovi jako Isidor Jacob Gudak. Studoval na univerzitě v Cambridgi, kde získal Smithovu cenu za matematiku. Byl také výborným šachistou.
Na začátku 2. světové války byl povolán do Bletchley Parku, kde se v baráku č. 8 (HUT 8) zúčastnil na luštění zpráv německého šifrovacího stroje ENIGMA.
Podal o tom poprvé svědectví (spolu s B. Randellem) teprve v roce 1976 na sympóziu v Los Alamos (USA).

KRYPTOJAN

sobota 20. dubna 2013

KRYPTOGALERIE72


Georges Eugene Alphonse Cartier
 (5.2.1877-2.6.1960),
 francouzský generál.
Ještě jako kapitán francouzské armády 18.11.1914 poprvé rozluštil dvojitou transpozici s jedním heslem, kterou velmi naivním způsobem používala německá císařská armáda (pro obě šifrovací tabulky používali stejné heslo). Stejným způsobem se dvojitá transpozice tehdy používala i v americké armádě.
Němci používali dvojitou transpozici i ve 2. světové válce u jednotek od pluku níže až do roku 1942. Vylepšili ji používáním dvou hesel, která denně měnili (Handschlüsselverfahren).
Dvojitou transpozici používala až do roku 1943 také britská SOE.

KRYPTOJAN