středa 27. října 2010

KRYPTOluštění10

Tentokrát nepodám k šifře žádné informace. Jste již dost zkušení, abyste si poradili sami. Máte k dispozici 5 depeší:

EZÁLJ SOURE CÁDTÍ ÉŤVSU NKTÁD

ŠNHTR VPCYK UŽOON SÁJOÁ ÍNANH

BOVEU ŽENTI SNSI


RONAA NDSKS XIVAV SBJÉH OIĚOP

OCDTŽ TATOV ŤSNBM ÍPRHO ZALAY

TÍÁKU VÝMTA ÁTLS


KEÉET SŠRRĚ ÍJERO OČSJO UXIÉM

TŽMKÉ MIÉTN STAPI SĚEŘP DECDA

XHRIO OŠVJN SOBN


ÁBMČS –ŘDHK BÁŽVO ĚDUĚN ULEYP

ŮNUUJ VTRDE ÍSJIC ĚCAÉÍ SPSNO

TAEOP TUVLM DTUO


PEYĚI XDOSE ÁKVÝX TŠCVV SVCOU

TSTŠA ISOHN KYDLJ SRNTĚ NAUÍV

XOIUÁ VÉMLÍ VČTC

KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE29


Joseph Oswald Mauborgne 
(26.2.1881-7.6.1971),
americký kryptolog, na konci 1. světové války v hodnosti majora velel kryptografickému výzkumu v americké armádě. Prosazoval používání náhodného hesla spolu s Vigenérovou tabulkou.
Jako generál v letech 1937-1941 byl šéfem Signal Officer US Army, zkonstruoval kotoučovou šifru M-94 s 25 abecedními kotouči, která se používala v armádě USA až do roku 1943, kdy byla nahrazena Hagelinovým strojem M-209.
M-94
KRYPTOJANúterý 26. října 2010

KRYPTOGALERIE28Geronimo Cardano 
(24.9.1501-21.9.1576),
italský kryptolog, napsal: „De subtilitate“ (1550). Použil poprvé pro šifrování rastr, tj. okénka v obdélníkovém obrazci, ve kterých byl zapsán OT. Metoda byla jednoduchá, ale nepohodlná. Ještě lepší byl jeho návrh neperiodického klíče, kdy jako heslo použil otevřený text pro každé slovo vždy od začátku:
ot: DNES JSEM JEDNAL ...
he: DNES DNES DNESJS ...
št: HBJL NGJF NSIGKE ...
Abeceda se sčítá mod 26: (4+4=8, 14+14=2, ...).
Dešifrování si Cardano asi nezkusil. Jeho šifrování vylepšili Belaso a Vigenére.

neděle 10. října 2010

KRYPTOGALERIE27


Emil Eduard Fritz Nebel 
(7.6.1891-6.3.1977)
plukovník německé císařské armády, v roce 1918 jako poručík vymyslel pro armádu systém ADFGVX. Byla to tabulka 6x6 s abecedou a čísly. Výše uvedená písmena tvořila jak svislou tak vodorovnou souřadnici. Tato písmena byla vybrána proto, že se při vysílání Morseovou abecedou téměř nepletla.
Posuďte: A .- ; D -.. ; F ..-. ; G --. ; V ...- ; X -..-
Tabulka nebyla seřazena abecedně. Každý den platilo jiné heslo. Například pro heslo LUDENDORFF:
--A D F G V X
A-L U D E N O
D-R F A B C G
F-H I J K M P
G-Q S T V W X
V-Y Z 1 2 3 4
X-5 6 7 8 9 0
Otevřený text zprávy byl převeden na dvojice, takže depeše měla dvojnásobný počet písmen. Tento mezitext byl ještě přešifrován transpoziční tabulkou se stabilní délkou 20. Heslo se měnilo rovněž denně.
Systém byl zaveden v roce 1918 na západní frontě. Tuto šifru úspěšně luštil francouzský kryptolog Georges-Jean Painvin (1886-1980). Po vstupu USA do války mu pomáhal mj. také mladý William Frederick Friedman (1891-1969).
KRYPTOJAN