čtvrtek 1. července 2010

KRYPTOluštění8

PLAYFAIR

neboli anglický čtverec jsme si ukázali již v KRYPTOluštění3.

Stručně k šifrování:

Text zprávy se postupně rozdělí po dvojicích tak, aby v každé dvojici byla dvě různá písmena. Případnou zdvojeninu „roztrhneme“ písmenem, které se v textu nevyskytuje, například: HAMMERSMITH rozdělíme: HA MX ME RS MI TH.

Šifruje se podle tabulky 5x5. Protože mezinárodní abeceda má 26 písmen, musí se jedno vynechat nebo písmena I a J jsou zapsána do stejného políčka tabulky.

Tabulka se sestavuje podle domluveného hesla, například podle hesla PARDUBICE se vytvoří tabulka:

P A R D U

B I C E F

G H J K L

M N O Q S

T V X Y Z

Za heslo se doplní zbývající písmena abecedy v normálním pořadí. Bylo vynecháno písmeno W.

Při šifrování mohou nastat 3 případy:

- obě písmena jsou ve stejném sloupci, potom jako šifru volíme písmena stojící pod nimi (cyklicky):

HA = NI

- písmena tvoří rohy pomyslného obdélníka, potom za šifru bereme zbylé dva rohy ve stejném pořadí řádků:

MX = OT (nikoli TO!)

- obě písmena jsou ve stejném řádku, potom jako šifru volíme písmena stojící vpravo (cyklicky):

IF = CB

Šifrový text, který předkládám k rozluštění, má délku 116 znaků

ZRYZB EQYHY KQTMQ MHKGJ YRSVC

KYHCQ LYMEJ MDUJB KYFUF AHQHE

BHZSE BBMSK QBHYK BGBDE SUJNK

AGJOT QSEGL JMYCQ LYRMK SNJRF

KUYSA CSGTK YHSED Q

Nápověda: Zašifrován je jeden Senecův výrok. Na konci depeše je XSENECAX

Případné zdvojeniny v otevřeném textu jsou „roztrhány“ pomocí písmene Q.

KRYPTOJAN