úterý 25. prosince 2012

KRYPTOGALERIE71


Ǻke Lundqvist, (26.2.1913-6.9.2000),

švédský kryptolog, v době druhé světové války luštil s Arne Beurlingem zprávy německého šifrovacího dálnopisu SIEMENS T-52 Geheimschreiber.
V roce 1962 se stal také šachovým velmistrem.

KRYPTOJAN

pondělí 3. prosince 2012

KRYPTOGALERIE70

Henryk Zygalski
(15.7.1906-30.8.1978),
polský kryptolog matematik, spolupracovník Rejewského při luštění šifrovacího stroje ENIGMA.
Pro mechanizaci prací na Enigmě vytvořil v roce 1938 katalog děrovaných karet, který pomocí 10 až 12 kontrolních bodů sloužil ke zjišťování denních klíčů.
Zygalského karty použili Angličané v Bletchley Parku v lednu 1940 při prvním luštění zpráv Enigmy v síti Luftwaffe.
Zygalski  spolu s Rozyckim a Rejewskim uprchli po přepadení Polska Německem v září 1939 přes Rumunsko do Francie. Koncem září již pracovali v sídle francouzských luštitelů asi 50 km od Paříže pod vedením Gustave Bertranda. Pomocí Zygalského tabulek luštili zprávy Enigmy převážně ze sítě pozemního vojska Wehrmachtu. První zprávy se jim podařilo rozluštit již 17. ledna 1940.

KRYPTOJAN