čtvrtek 19. ledna 2012

KRYPTOGALERIE55


Karl Stein 
(1.1.1913-19.10.2000)
Německý profesor matematiky byl za 2. světové války vedoucí skupiny „Referat IVa“ u OKW/Chi. Jeho skupina testovala německé kryptosystémy včetně šifrovacího stroje ENIGMA. Došli k závěru že šifrování tímto strojem je bezpečné.
Turingova a Welchmanova metoda luštění zpráv Enigmy sunutím předpokládaného slova s využitím reciprocity šifrovacích abeced (tzv. technika schémat zpětné vazby) jim nebyla známa.
Protože si Němci libovali v používání stereotypních začátků zpráv,
např. OBERKOMMANDODERWERMACHT, slavili luštitelé v Bletchley časté úspěchy.
KRYPTOJAN

pondělí 16. ledna 2012

KRYPTOGALERIE54


John Hessel Tiltman 
(25.5.1894-10.8.1982)
britský kryptolog, který se zapsal do historie rozluštěním tří odlišných klíčů.
- na podzim roku 1944 rozluštil německou modifikaci klíče PLAYFAIR (se dvěma tabulkami 5x5) vedle sebe a zvláštním způsobem šifrování textu. Psal se na určenou periodu po dvou řádcích, bigramy se šifrovaly svisle. Klíč používal Wehrmacht a Sicherheitsdienst.
- německé železnice (Deutsche Bahn) používaly k šifrování Enigmu bez zástrček. Více depeší zašifrovaných stejným nastavením luštil metodou superimposice (v každém sloupci byla jiná jednoduchá záměna.)
- v šifrovém spojení šifrovacího stroje SZ-40 nalezl dvakrát zašifrovanou otevřenou depeši délky asi 4000 znaků s posunem otevřeného textu. Použil předpokládaná slova, která sunul šifrovými texty zapsanými pod sebe. Například pro GEHEIM2 nalezl ve druhém textu N2DEUTS, atd. Postupným rozšířením textu v obou depeších mohl rekonstruovat nastavení disků. (2 znamenala mezeru mezi slovy).
KRYPTOJAN