neděle 27. prosince 2009

KRYPTOluštění3

Ch. Wheatstone a L. PlayfairBigramové písmenkové šifry, u kterých se dvojice písmen otevřeného textu nahrazují dvojicemi písmen šifrového textu, zavedli Francouz Félix Marie Delastelle (1840–1902), který šifroval pomocí čtyř abecedních čtverců, a známý anglický fyzik Charles Wheatstone (6.2.1802–19.10.1875), jehož šifrovací klíč, spočívající v šifrování jedním abecedním čtvercem o velikosti 5x5, použili Angličané již ve válce proti Búrům v letech 1898 až 1902. Klíč se nazývá PLAYFAIR podle Wheatstonova přítele. Angličané tomuto šifrování věřili. Používali ho ještě v roce 1943, přestože byl znám již způsob luštění! Na Internetu naleznete pod klíčovým slovem PLAYFAIR popis klíče i způsob jeho luštění, proto Vám bez bližšího vysvětlování nabízím k rozluštění dvě zprávy, které byly zašifrovány stejnou tabulkou 5x5 utvořenou podle hesla.

Nápověda: V tabulce je vynecháno písmeno W, písmena I a J mají každé své políčko. Na začátku první zprávy je text:

VZ DE LA NY CL OV EK.

Šifra č. 1:

HB AD MI PX UR VU SB UH

DF EY VG VU AL IM JY YG

PU HB AD MI MS SL BD FU

GE YD GV UH TM PU SX BD

TV CM FM SE MS UH FM AR

VY SM BD FL LU

Šifra č. 2:

KN MP TP TH RI OE DT KS

LY DT XK RL ED RB DM MC

TH YD PU FD IM MS

Přeji hodně úspěchů při luštění!

KRYPTOJAN

pátek 18. prosince 2009

KRYPTOluštění2

Milí luštitelé,

tentokrát Vám přináším jiný druh šifry. Nespočívá v zaměňování písmen, ale jen v jejich přerovnání. Přeházet písmena libovolně by znamenalo pro příjemce nečitelnost zprávy. Je třeba si v síti uživatelů domluvit klíč, podle kterého se budou písmena otevřeného textu přehazovat.

Takové klíče nazýváme transpoziční. Používali je již staří Řekové a Římané, liboval si v nich i kardinál Richelieu. Dokonce ještě v 80. letech 20. století používali jednoduchou transpozici v několika afrických státech, na diplomatické nebo vojenské úrovni.

Šifrování je jednoduché. Domluvíme si nějaké heslo, například KLADNO, které vyčíslíme známým způsobem (číslujeme písmena postupně od 1 podle abecedy):


K L A D N O

----1 2

3 4-----5 6

3 4 1 2 5 6

Otevřený text píšeme pod heslo vodorovně, šifru vypisujeme podle hesla od 1 počínaje svisle po sloupcích:

3 4 1 2 5 6

J E D N O D

U C H A T R

A N S P O Z

I C E V T A

B U L C E X

DHSEL NAPVC JUAIB ECNCU OTOTE

DRZAX

Nějakou takovou tabulku jsem použil pro tuto šifru:

RSAPA IPMRD KOIAU IIDNH JPUPS

PLBIR LVHVE NRAEO ETSEK EORNH

OLOZX

Nápověda: Text je český, bez háčků a čárek, tabulka je úplná, tj. všechny sloupce jsou stejně dlouhé, někde v textu je slovo HRADBA.

Ten, kdo ze získaného číselného hesla rekonstruuje použitý text hesla, může se hlásit k profesionálním luštitelům.

KRYPTOJAN

úterý 15. prosince 2009

KRYPTOluštění1


Vážení přátelé,

jednou za čas si také namáhejme mozkové závity. Zkusme si to,

co bylo "chlebíčkem" lidí z uváděné kryptogalerie. Naše úkoly

budou ale značně jednodušší, jak sami poznáte. Vzpomeneme si

tak trošku na Julia Caesara a jeho jednoduchou záměnu. Jsme ale

o dva tisíce let moudřejší, proto tak jednoduchá ale nebude. Zde

je text:QVGLN FQRAE RXVMV AWEZG RHRXV

OVGCP WBEBM RPZQR XRELQ VEFWX

VZHGZ GMRPC CTZRF HRFOR FHXZV

HZICC AZHZS OWLIL AELQV HRUIL

EZMRJ HRUIF CPGVI ZMVHV QVSLQ

NVMLC KLFAR EZOKI REZOV XMBXS

GZAVM RXSJK LILAO FHGVM RGVGL

AKIZE BHZNR KLAMZ GVCAV PORXM

VMRYV AKVXM BJKIV HGLGV MGLPO

RXKLF AREZO ZIFHP ZXZIH PZZIN

ZMZQV HGVEK IEMRH EVGLE VEZOX

VJ

Přeji Vám šťastné a veselé prožití vánočních svátků. Doufám, že se úspěšní luštitelé ozvou

na mém blogu.

KRYPTOJAN