neděle 9. ledna 2022

KRYPTOGALERIE200

Rudolf Hell

(19.12.1901-11.3.2002)

Německý vynálezce, např. FAX (1956), barevný skener (1963), šifrovací stroj H-54. Protože po 2SV Německo nesmělo vyvíjet šifrovací zařízení, byl stroj vyráběn v licenci firmou Hagelin ve Švýcarsku.

KRYPTOJAN

 

KRYPTOGALERIE 199

Polybios

(asi 203př. nl. – 120 př. nl.)

Řecký historik, politik a voják, v obsáhlé knize HISTORIAI popsal jednoduchý způsob šifrování pomocí substituční tabulky, kterou nazýváme Polybiův čtverec. Každé písmeno je zašifrováno na dvojici číslic, např.: A=11, H=23, Y=54, …, písmeno V=51 znamená také U.

 

1

2

3

4

5

1

A

B

C

D

E

2

F

G

H

I

J

3

K

L

M

N

O

4

P

Q

R

S

T

5

V

W

X

Y

Z

 KRYPTOJAN

pátek 24. prosince 2021

KRYPTOGALERIE 198

Neil Leslie Webster

(7.11.1906-10.4.1990)

Britský matematik a lingvista, mjr. britské armády, v BP Hut 6 velel rádiovému odposlechu a koordinoval činnost mezi radisty a kryptology. Vyhodnocováním rádiového provozu navrhoval předpokládané výrazy pro luštění zpráv Enigmy.

KRYPTOJAN

 

KRYPTOGALERIE 197


 Rudolf Friedrich Staritz

(11.12.1921-24.7.2021)

Německý inženýr, za 2. sv. války pracoval jako spojovací technik v OKW/Chi, konstruoval spojovací přístroje pro Canarisovy agenty, spolupracoval na kryptosystémech s Oskarem Vierlingem.

KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE 196


Francizsek Pokorny

(15.6.1891-22.11.1966)

Pplk. polské armády, luštitel, pracoval v polském Biuro Szyfrów, bratranec rakouského kryptologa Hermanna Pokorného. V roce 1925 byl na GŠ přednostou rozhlasového a šifrového oddělení. V roce 1928 se marně snažil rozluštit německé zprávy zašifrované strojem ENIGMA.

KRYPTOJAN 

středa 16. září 2020

KRYPTOGALERIE195


 

Dr. Vera Pless (5.3.1931-2.3.2020)

Americká matematička a kryptoložka, zabývala se kombinatorikou a teorií kódování (samoopravné kódy). V roce 1982 vydala svoji první knihu „Introduction to the Theory of Error-Correcting Codes“.

 KRYPTOJAN

sobota 14. března 2020

KRYPTOGALERIE194

Ing. Harry William Fensom
(4.2.1921-1.11.2010)
Britský inženýr elektronik, za 2. SV v Bletchley Parku pracoval s Flowersem na prvním elektronickém počítači COLOSSUS. Luštili německé zprávy šifrovacího dálnopisu LORENZ SZ 40/42.KRYPTOJAN