neděle 1. ledna 2023

KRYPTOGALERIE 214

pplk. Josef Růžek

(7.2.1888-10.1.1975)

Český důstojník a kryptolog byl zakladatelem kryptologické skupiny v československé armádě. Od roku 1928 byl šéfem vojenské luštitelské skupiny (1928-1949) na HŠ - 2.(zpravodajském) oddělení MNO. Mezi zpravodajskými důstojníky vyhledával spolupracovníky pomocí korespondenčního kurzu. Napsal desetidílnou práci „Šifrovací systémy a návod k luštění kryptogramů.“

KRYPTOJAN


neděle 13. listopadu 2022

KRYPTOGALERIE 213


 Ing. Stanislav Pecháč, CSc

(19.7.1930-28.10.2022)

Český matematik a kryptolog, byl šéfem vojenských luštitelů (1957-1990) na GŠ-ZS MNO v Praze. Řídil nejprve technickou skupinu a poté luštitelské oddělení.

Je „duchovním otcem“ uplatňování matematických metod a autorem řady počítačových programů, které řešily luštění šifrovacích strojů s posuvnými registry. Odhalil metodu zabezpečení a zašifrování dálnopisných zpráv.


KRYPTOJAN

čtvrtek 4. srpna 2022

KRYPTOGALERIE212


 Hermann Pokorny

(7.4.1882-18.2.1960)

Rakouský vojenský kryptolog narozený v Kroměříži, od roku 1900 luštil šifry pro rakouskou armádu, za 1.SV luštil ruské vojenské šifry.

KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE211


 Antoni Palluth

(11.5.1900-18.4.1944)

Polský podnikatel a kryptolog, pracoval v BS-4, byl spolumajitelem firmy AVA Radio, která vyrobila mj. kopii německého šifrovacího stroje ENIGMA.

KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE210


 Ing. Bohuslav Bednář

(27.1.1935-xx.10.2004)

Český zpravodajský důstojník a luštitel, v letech 1956-1990 byl členem 1. skupiny 7. odd. GŠ/ZS ČSLA. Rozluštil nové německé šifrovací tabulky a brazilský šifr. stroj typu HAGELIN.

KRYPTOJAN

 

KRYPTOGALERIE209


Jan Mareček

(31.10.1927-1.2.2001)

Český zpravodajský důstojník a luštitel, v 50.-70. letech byl náčelníkem 2.skupiny 7. odd. GŠ/ZS ČSLA. Rozluštil s kolegy americký systém kódování map.

 KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE208


 Dr. Werner Kunze

(16.8.1890-22.4.1970)

Německý matematik a kryptolog, v době 1.SV (leden 1918) byl převelen k armádní šifrovací službě, po válce byl jedním ze zakladatelů skupiny PersZ na MZV. Luštil japonské šifr. stroje PURPLE a ORANGE (již 3 roky před USA), chilský kód SOLAR, diplomatické kódy Řecka, Anglie a USA. Do roku 1955 pracoval na MZV (Adenauer) v oddělení 114.

KRYPTOJAN