pondělí 21. října 2013

KRYPTOGALERIE76

Ing. Přemysl Koblic
(2.7.1892-19.11.1955)
Byl výborným fotografem a chemikem. V roce 1919 ukončil studium na České vysoké škole technické.
Ještě jako student se zabýval kryptografií. Aby mohl v osobním deníku chránit svá tajemství před jinými osobami, vymyslel si zvláštní šifru, která na tu dobu byla velmi dobrá. První záznam zašifroval 19.7.1907. To mu bylo 15 let.
V té době neměl v Rakousko-Uhersku mnoho šancí získat nějakou kryptologickou literaturu. Rakouský kryptolog Andreas Figl (1873-1967) vydal s obtížemi svou knihu Systeme des Chiffrierens až v roce 1926.
P. Koblic asi intuitivně pochopil, že jednoduchá záměna písmeno za písmeno (typu Caesar) by nebyla vhodná. Vymyslel si proto své speciální znaky pro písmena a bigramy typu „souhláska-samohláska“, tedy pro BA, BE, BI(Y), BO, BU, CA, CE, … atd. Celkem to bylo 135 znaků. Jejich tvary zvolil tak, aby si je mohl zapamatovat. O způsobu šifrování tak nemusel pořídit žádný záznam.
Hlavní význam pro zvýšení bezpečnosti šifrování mělo rozložení vysokých četností samohlásek A,E,I,O do mnoha šifrových znaků. Tím významně znesnadnil případné rozluštění svých záznamů nepovolanou osobou.
Po druhé světové válce svoji šifru ještě značně vylepšil.
Podrobnosti naleznete na:
Ukázka šifrování:
Info: V Národním technickém muzeu v Praze je od 5.12.2014 otevřena výstava Koblicových fotografií. Jsou krásné a zajímavé. Doporučuji shlédnout.

KRYPTOJAN