úterý 11. října 2011

KRYPTOluštění17

Tentokrát jsme četli radiodálnopis pracující v kódu CCITT2. Dokud předával otevřené texty, bylo vše v pořádku. Náhle však začala relace, kde se nepravidelně střídala písmena se služebními kombinacemi a na výpisu byl zmatek. Další takovou relaci jsme zaznamenali binárně a zjistili, že nejde o atmosférické poruchy nebo špatně vyladěný radiodálnopis, ale normální znaky: START, 5 informačních bitů a STOP.

Jejich výpis dává šifru, kterou máte rozluštit a potom ještě zjistit, jakým způsobem dálnopis šifroval.

Ve výpisu jsou velká písmena nebo znaky číselného registru vytištěny normálně. Služební kombinace jsou označeny takto:

n = návrat vozíku; ř = posun o řádku;

m = mezera; č = přechod do číselného registru;

p = přechod do písmenkového registru;

b = prázdný znak /00000/

_ znamená neobsazené místo v číselném registru.

d=105

Snřnb SZOSR USZNB FRSRW ARYCF

CYZOS CřnFZ TřnQK BFQFB nHBnU

XFřRI MIZč( _ř(´. _?n_? _64ř(

7(_,? nř´n_ 7n?´+ ,?(_p KNYnS

FřřLY

Přeji hodně úspěchů!

KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE49


Georg Hamel
(12.9.1877-4.10.1954),
německý matematik a kryptolog. V roce 1927 na žádost konstruktéra stroje KRYHA napsal článek „Anwendung der elementaren Zahlentheorie auf die Theorie einer Chiffrier Maschine“, kde nadšeně psal o kvalitě tohoto již v té době evidentně nekvalitního šifrovacího stroje.
KRYPTOJAN