sobota 25. listopadu 2017

KRYPTOGALERIE158

Francois Cartier
(5.12.1862-15.6.1953)
Francouzský vojenský kryptolog. V roce 1911 na GŠ zodpovídal za vývoj francouzských vojenských šifer.V letech 1912-1920 byl vedoucím kryptologem ministerstva války a GŠ. Prosazoval úlohu matematiky při luštění šifer. Podílel se na výchově mladých luštitelů.

KRYPTOJAN