úterý 21. srpna 2012

KRYPTOGALERIE67


Leo Rosen
(1917-16.3.1991),
americký kryptolog (luštitel),
povoláním elektrotechnik. V roce 1939 pracoval v SIS, kde analyzoval pod vedením Franka Rowletta japonské šifry. Odhalil, že japonský šifrovací stroj, který Američané označili PURPLE, nepoužívá disky (jako např. německá ENIGMA), ale krokové spínače používané v automatických telefonních ústřednách. Leo Rosen postavil v roce 1940 model stroje, kde použil (aniž by to tušil) stejné krokové spínače jako Japonci. V roce 1941 navštívil britský Bletchley Park.

KRYPTOJAN