čtvrtek 15. března 2012

KRYPTOGALERIE57


Jerzy Rozycki 
(24.7.1909-9.1.1942),
polský matematik a kryptolog, spolupracoval s Rejewskim a Zygalskim na rozluštění ENIGMY. Poprvé se jim to podařilo v roce 1933. Text německých depeší byl většinou cvičný, ale důležité bylo, že získali vnitřní propojení „rychlého“ disku. Polohy disků se zpočátku měnily jednou za čtvrt roku, od roku 1936 již jedenkrát měsíčně a později každý den. To jim umožnilo postupně odhalit propojení všech disků.
Po přepadení Polska Německem 1. 9. 1939 luštitelé z „Byura szyfrów“ uprchli přes Rumunsko do Francie, kde v sekci „P. C. Bruno“ pokračovali v luštění až do pádu Francie. Potom se 24. 6. 1940 přesunuli do Oranu v Alžírsku. V říjnu 1940 se vrátili do neobsazené části Francie.
Rozycki zahynul v potopené lodi Lamoriciére , Rejewski a Zygalski se dostali do Anglie, ale k luštění Enigmy je Angličané nepustili.
KRYPTOJAN