pondělí 23. dubna 2012

KRYPTOGALERIE62Elisebeth Friedman, roz. Smith 
(26.5.1892-31.10.1980)

První? americká kryptoložka, manželka W. F. Friedmana (viz blog č. 9).
V Riverbanku se spolu s manželem zabývala údajnou Baconovou šifrou v Shakespearových textech her. Od roku 1921 pracovala pro ministerstvo války, rozluštila mnoho zpráv během prohibice, čínský kód, námořní Enigmu a j.

KRYPTOJAN


KRYPTOGALERIE61


Genevieve Hitt,
roz.Young 
(29.5.1885-6.2.1963)

První? americká kryptoložka, provdaná  8.7.1911 za kryptologa W. P. Hitta.
Nejprve pracovala pro americkou armádu jako amatér (při mexické revoluci 1911-1917). Ve druhé světové válce luštila šifry již jako profesionální kryptoanalytička.KRYPTOJAN

neděle 15. dubna 2012

KRYPTOGALERIE60


Louis W. Tordella 
(1.5.1911-10.1.1996),
americký matematik a kryptolog. V době 2. světové války pracoval v námořní kryptologické službě OP-20-G. Luštil německý šifr. stroj ENIGMA a japonské kódy.
Po válce stál u zrodu organisace NSA (National Security Agency). Prosazoval využití počítačů v kryptologii včetně luštění. V roce 1958 se stal náměstkem ředitele NSA a ve funkci skončil až odchodem do důchodu v roce 1974.
F.L.Bauer ve své knize Entzifferte Geheimnisse píše, že L. Tordella prohlásil, že SSSR v době studené války luštil zprávy NATO zašifrované šifrovacím strojem KW-7. Potvrzuji, že v polovině osmdesátých let 20. stol. obdrželi českoslovenští vojenští luštitelé od sovětských kolegů kryptologické schéma stroje KW-7. Podle schématu jsem sestavil na počítači program funkčního modelu tohoto stroje.
KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE59


John Wallis 
(3.12.1616-8.11.1703),
anglický matematik a kryptolog. V letech 1643-1689 pracoval pro anglický parlament a později pro krále Karla II.
Úroveň šifrování nebyla tehdy příliš velká. Uvědomil si, že bezpečnost šifry nemůže záviset jenom na utajení jejího algoritmu před nepovolanými osobami, ale že pro zvýšení bezpečnosti je nutné často měnit používané klíče.
KRYPTOJAN

středa 4. dubna 2012

KRYPTOluštění20

O této šifře víme jen to, že v textu by se měla vyskytnout čísla 9 a 10.

d=143

SNRDJ UHHVG IRDYR YSIUK XZLIU

OTODS BUOQA YJXWD SBSPA ZIJNK

IWTDC WRCVC TPTFE JCKHV GIZAY

DLWWW KBECG BZVEZ YARVQ HWGZR

TKMOZ JCHRY WAZGB OOSTQ VVGPH

QTSAK IZKIV ODPAP JNA+

KRYPTOJAN


KRYPTOGALERIE58Thomas Anthony Edgar Flowers
(22.12.1905-28.10.1998),
anglický elektrotechnický inženýr a kryptolog, který pracoval za 2. světové války v Bletchley.
Němci nešifrovali jen Enigmou, ale také šifrovacími dálnopisy T-52, T-43 a dálnopisem s přídavným zařízením (Schlüsselzusatz) SZ-40/42. Ten poslední používal Hitler pro přímé spojení s veliteli skupin armád.
Matematik Maxwell Newman pro luštění SZ-40/42 navrhl přístroj podle Turingovy koncepce „univerzálního stroje“. Ing. Tonny Flowers s kolegy Broadhurstem, Chandlerem a Coombsem se pokusili o zdánlivě nemožné. Po 10 měsících usilovné práce, 8. 12. 1943, do Bletchley dodali přístroj Colossus osazený 1500 elektronkami, který byl mnohem rychlejší než pro luštění Enigmy používané „bomby“. Navíc byl programovatelný. Byl to vlastně předchůdce nynějších počítačů. Pomocí něj se podařilo luštit zprávy šifrované SZ-40/42. Po válce byl přístroj včetně dokumentace zničen. Zásluhy o vynález počítače si připsal někdo jiný.                                                                                                         disky SZ-40/42
KRYPTOJAN