pondělí 13. prosince 2010

KRYPTOluštění12

S přáním VESELÉ VÁNOCE předkládám k rozluštění zprávu zašifrovanou dvojitou transpozicí:

délka=120

OENCI ZNUPO ULEIX ESSRP RPIKE

RPJDE EHOOE NOXOI SXXPX VLTSN

EHUIL EACNB JKSYM EMETV IASAV

URNKO UOSAJ ECAMK OETEC APIXR

SNAOM KMAJN RJEOD EDIPS

Předpokládaný konec zprávy: STOPXXX.

Obě tabulky jsou úplné,

délky hesel různé, větší než 9.

Mám pocit, že jsem napověděl příliš mnoho.

Obě transpoziční hesla byla vytvořena známým způsobem (viz luštění2) z čitelných textů. Zde první heslo je utvořeno ze dvou slov, druhé z jednoho slova. Komu se podaří rekonstruovat z číselných hesel slovní, může se považovat za dobrého luštitele.

Přeji úspěch a hodně zdraví.

KRYPTOJAN

neděle 12. prosince 2010

KRYPTOGALERIE35


Marquis Gaëtan Henri Léon de Viaris,
(13.2.1847-18.2.1901),
francouzský kryptolog. Od 19 let studoval na École Polytechnique, v 21 letech se stal námořníkem, později policejním prefektem a nakonec důstojníkem pěchoty. O kryptologii se začal zajímat v roce 1885. Nejprve vynalezl první šifrovací stroj, který tiskl text. Stejně jako Babbage, zavedl do kryptologie matematické vztahy. V roce 1893 napsal vynikající kryptoanalytické pojednání „L´art de chiffrer et déchiffrer les dépeches secrétes“. V roce 1898 sestavil a publikoval komerční kód.
KRYPTOJAN

čtvrtek 9. prosince 2010

KRYPTOGALERIE34


Al-Kindí (801-873),
celým jménem Abú Yusúf Yaqúb ibn Isháq ibn as-Sabbáh ibn ómrán ibn Ismail al-Kindí, východoarabský filozof, je považován za zakladatele kryptoanalýzy (využití nerovnoměrných četností znaků zprávy pro luštění). Je autorem asi 290 knih o lékařství, astronomii, matematice, jazykovědě a hudbě. Jeho „Rukopis o dešifrování kryptografických zpráv“ byl objeven v Sülajmanově osmanském archivu v Istanbulu teprve roku 1987. Všiml si, že v textu se vyskytují různá písmena s různými, někdy podstatně odlišnými četnostmi. V šifře, která je jednoduchou záměnou písmen otevřeného textu, tato charakteristika zůstává zachována.
V Evropě, která v letech 800-1200 prožívala „kryptologickou dobu temna“, se k frekvenční analýze propracoval až Leon Battista Alberti (1404-1472), který podobné úvahy publikoval ve své knize „Trattati in cifra“ v roce 1470.
KRYPTOJAN

úterý 7. prosince 2010

Odpověď panu KLARA

Děkuji Vám za připomínky. Některé jsou v pořádku, jiné sporné. Záleží na tom, ze které literatury čerpáte. Vzhledem k utajování, které je u kryptologů běžné, jsou možné dohady, které se liší od skutečnosti. Když projdete můj blog celý, např. B. Hagelin, zjistíte, že jsem svá mylná tvrzení opravil. To, co je v knížkách, nelze vzít zpět. Někteří nakladatelé vytisknou věci, které v rukopise ani nebyly. U některých titulů jsem neměl ani šanci na korekturu. Opravy chyb z 1. dílu Odhalených tajemství jsem připravil v dílu druhém, ten, bohužel, nechtěl nikdo vydat pro "přílišnou odbornost". Ale v tomto blogu jsem již některé opravy uvedl. Rád přijmu každou opravu, ale v knize se objevit již nemůže. KRYPTOJAN