čtvrtek 8. září 2011

KRYPTOGALERIE48


Dr. Wilhelm Vauck
(8.10.1896-8.12.1958),
profesor matematiky, za 2. svět. války luštitel ve Funkabwehru - In 7/VI., tzv. referát Vauck. Sídlil ve vesnici ZINNA poblíž Jüterborgu.
Vauck se zasloužil o rozluštění zpráv RUDÉ KAPELY. V jeho důsledku byla gestapem zlikvidována berlínská větev R.K., kterou vedl Harro Schulze-Boysen. Bylo zatčeno a většinou popraveno celkem 118 osob.
Analýzu šifrovaných depeší Rudé kapely prováděl kpt. Wilhelm Vauck s 15 studenty matematiky a filologie od počátku roku 1942. Měl k dispozici neúplnou substituční tabulku pro převod textu na čísla a kolem 300 šifrovaných telegramů. 97 z nich bylo zašifrováno podle knihy Guy de Téramond: Zázrak profesora Wolmara. Ostatních asi 203 depeší bylo zašifrováno podle knihy Honoré de Balzac: Třicetiletá. To se však Vauckovi luštitelé nikdy nedozvěděli.
Začátkem června 1942 začal Vauck konečně dešifrovat některé získané telegramy. Práce šla pomalu, pro každý telegram se musela nalézt věta, které bylo použito. Klíč použití stránek knih neznali. Dešifrovali dva až tři telegramy denně. Nejdříve dešifrovali telegramy pro Moskvu. Potom dešifrovali depeše pro Kenta. Obsah zpráv německé pohlaváry šokoval.
14. července 1942 rozmetal Vauck berlínskou bastilu tajných sovětských služeb, protože dešifroval depeši centrály pro Kenta ze dne 10. října 1941. Na základě této depeše byli odhaleni: Harro Schulze-Boysen, Arvid Harnack a Adam kuckhoff (spisovatel, ředitel Pragfilmu).
KRYPTOJAN

středa 7. září 2011

KRYPTOGALERIE47


Mgr. Jiří Václav Janeček
(24.4.1934- ),
český kryptolog (luštitel). Studoval matematickou statistiku na MFFKU v Praze. Pracoval v letech 1956-1990 jako vojenský luštitel na GŠ/ZS ČSLA.
Nevymyslel žádné nové luštitelské postupy. Luštitelské úlohy programoval na počítačích od roku 1963. V roce 1980 a v dalších letech přepracoval mnoho desítek programů, které v předchozích letech zpracoval na sálové počítače, na výkonný stolní počítač HP-9845-B. Je autorem mnoha počítačových programů pro kryptoanalýzu, luštění a dešifrování zvláště šifrovacích strojů Hagelin, H-54, CPPM, T-450 a strojů OTP, ale také pro dešifrování zpráv zašifrovaných kódy nebo vojenskými tabulkami. Díky automatizaci luštění, mohli vojenští luštitelé, i když byli v malém počtu, luštit bohatou diplomatickou, vojenskou a zpravodajskou korespondenci řady zemí Středního východu a několika států NATO.
Napsal: „Odhalená tajemství šifrovacích klíčů minulosti - 1., 2. a 3. díl“; „Gentlemani (ne)čtou cizí dopisy“; „Válka šifer“; „Rozluštěná tajemství“; „Londýnská rozvědka“; Persko-český speciální slovník“; „Korespondence kryptologů“; „Doplňky k luštění stroje KRYHA“. Sestavil také katalog kryptologů a mnoha jiných významných osob, ze kterého čerpá i pro tento blog.
Na konferenci Secret of Ciphers (30.5.-2.6. 2011) přednášel o činnosti československých vojenských luštitelů v době "studené války".
Koncem roku 2012 rozluštil pro Národní technické muzeum v Praze zašifrovanou část osobního deníku československého fotografa a chemika Ing. Přemysla Koblice (1892-1955). První zašifrovaná zpráva je datována 19.7.1907. Patnáctiletý Koblic si vymyslel originální snadno zapamatovatelnou šifru se zvláštními šifrovými znaky pro písmena a některé bigramy a trigramy. Po roce 1945 tuto svoji šifru ještě zdokonalil. Pozoruhodným řešením se tak zapsal do dějin kryptografie.

Pořadí Janečkova zařazení do kryptogalerie je tak trochu symbolické. 47 je největší perioda kotouče elektromechanického šifrovacího stroje HAGELIN CX-52, který řadu let úspěšně luštil.
KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE46


Dr. Václav Koutník, CSc
(3.6.1934-22.6.1994),
český matematik, který v letech 1957-1958 pracoval na technické skupině vojenských luštitelů na Zpravodajské správě generálního štábu československé lidové armády (GŠ/ZS ČSLA). Podílel se na prvních krocích aplikace matematiky na kryptologické úlohy. Luštil zprávy amerických jednotek na naší západní hranici, zašifrované strojem M-209. Po povinné vojenské službě se vrátil na Matematický ústav ČSAV.
Poznámka: Matematik, který prosadil aplikaci matematiky do kryptologie v československé armádě a úspěšně řídil činnost technické skupiny luštitelů – plk. Ing. Stanislav Pecháč, CSc, si bohužel nepřeje zařazení do kryptogalerie.
Hlavně jeho zásluhou se českoslovenští vojenští kryptologové dopracovali k velmi dobrým výsledkům.
KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE45


Prof. Dr. Gisbert Hasenjäger
(1.6.1919-2.9.2006),
německý matematik, za 2. světové války byl raněn na východní frontě a 2.1.1942 se vrátil do Německa, kde 16.10.1942 nastoupil u luštitelské služby OKW/Chi-Gr IV. Byl tam nejmladším luštitelem (velel mu matematik Karl Stein).
KRYPTOJAN