pátek 21. listopadu 2014

KRYPTOluštění34


Dopřejte si „orgie“ v luštění jednoduché záměny. Otevřený text je v angličtině. Kniha Jamese Bamforda: Body of Secrets obsahuje 14 kapitol. V úvodu každé kapitoly naleznete šifru rozdělenou na slova. Ale nejásejte předem, není to tak jednoduché. Abyste netápali, jako já zpočátku, prozradím, že celý šifrový text není zašifrován jedinou záměnou, ale hned několika. Vše vysvětlím na kapitole první - PAMĚŤ. Přeji úspěch při luštění kapitol 2-14!
Text  je zašifrován celkem pěti záměnami takto:
CHAPTER ONE MEMORY

KVZIEBCEN CKYIECDVG DBCOOVK
DEMOCRACY ADVOCATES TRAPPED
HN CKYCFEUFJ ECZHIKUCF MIBEVG
BY ADVANCING CAMBODIAN FORCES
FHOHFD NQXVWXIV NWQFWQG HG
TOYOTA WEIGHING WHETHER OR
IMF FH EOF AB EWHB XI GAEEXD
N?T TO S?T UP SHOP IN RUSSIA
WJP JZPWC ABCADL WP TYA RIW
TWO WROTE CHECKS TO DNC PUT
'DYPJ YPWBOYS' XL AXLB
„KNOW NOTHING“ AS CASH
APYTIOWL
CONDUITS
ENTOJXGCM FVMMCD ND ENJBMD
BALTIMORE CHEERS AS BAINES
FGXMD VGXM OG BMDO
COMES HOME TO WEST
RPI EKFSKRPJV OXUVAZPJ
KEY LAWMAKERS CONSIDER
QXSHJXSAVP
COMPROMISE
HJXHXVKE LXJ Z.Q. JPLXJSV
PROPOSAL FOR D.C. REFORMS


KRYPTOJAN

KRYPTOluštění33


Tentokrát uvedu skutečný případ:
Takzvaná  „Knoflíková aféra“ zahýbala rakouským císařstvím na podzim roku 1915 a stala se jednou z nejznámějších událostí protirakouského odboje. Jan František Kyjovský (14.5.1886-3.10.1963) byl jedním z těch, kteří logisticky a technicky zajišťovali pašování zpráv ze Švýcarska nebo z Francie, do Čech. Využívali k tomu různých úkrytů, např. dvojitých stěn kufříků, zápisů inkoustem na podšívkách apod., ale velmi oblíbeným se stal systém „knoflíků“.
K ukrytí zpráv se hojně využívaly látkou potažené knoflíky z dámských šatů, někdy zase zátky ve špičkách, případně na rukojetích deštníků.
Aloisie Linhartová byla pověřena J. F. Kyjovským (tomu instrukce předal Edvard Beneš (28.5.1884-3.9.1948) – krycím jménem SPOLNÝ) doručit knoflík, ve kterém byla obsažena tajná zpráva pro Maffii ze Švýcarska.
Šifra v knoflíku byla odhalena a putovala na generální štáb rakouské armády do Vídně. Tam ji rozluštili. Když se jim to podařilo před 99 lety, podaří se to také mně?
Šifra uschovaná v knoflíku paní Linhartové


Uloženo v archivu Národního musea Praha.

Dejme se do toho.
Celkový počet písmen = 134
Četnosti 28 použitých písmen jsou:
 a b c č d e f g h ch i  j k l
 4 6 7 2 3 6 5 4 5  2 8 12 4 3
 m n o p r ř s š t u v y z ž
 2 6 8 6 3 6 4 8 2 2 2 5 5 4
Opakování:   počet:  vzdálenost:
jnyo                  2           54   (= 2x3x3x3)
ecc                    2           45   (= 3x3x5)
Jsou-li opakování „pravá“, je nejpravděpodobnější délka použitého hesla rovna 9. U jnyo přicházejí v úvahu ještě délky 6 a 18, u ecc to je ještě délka 15.
Z četností písmen je jasné, že šifra není jednoduchá záměna, výskyt českých háčkovaných písmen a hlásky ch by mohl napovídat, že text zprávy je český. Na počátku 20. století se stále používal, zvláště ve Francii, substituční systém VIGENÉRE, tj. šifrovací tabulka s 26 posunutými abecedami, které se střídaly podle smluveného hesla. Čím bylo heslo delší, tím byla šifra odolnější.
V našem případě máme písmen 28. Předpokládal jsem, že byla použita česká varianta VIGENÉRE s 28 písmeny.
Luštění takového systému spočívá ve správném nalezení délky hesla. Šifrový text se rozepíše na tuto délku. Tím se dosáhne toho, že písmena v jednom sloupci jsou zašifrována stejným sloupcem tabulky. Podle četností je potom zapotřebí vepsat do tabulky správný posun abecedy. Pomocníkem k tomu je, stejně jako při luštění každé jednoduché záměny, větší výskyt samohlásek. Známe-li nějaké slovo, které můžeme s velkou pravděpodobností předpokládat v textu, je luštění jednodušší.
Pro případ české abecedy nemám program pro testování periody, tj. délky hesla. Ale na rakouském generálním štábu tehdy před téměř 100 lety také nic takového neměli. Nezbývá, než se uchýlit ke Kasiského metodě. Ta spočívá v tom, že délka hesla se určuje ze vzdáleností opakování v textu. Čím delší je opakování, tím větší je pravděpodobnost, že je „pravé“.
Jenže knoflíková zpráva je krátká a tím je luštění ztíženo. To jsem záhy velmi dobře poznal. V obou opakováních, která jsou velmi krátká, a proto mohou být falešná, je možná délka hesla 9. Tato skutečnost mne mátla několik dní. Po marných pokusech jsem musel připustit další možnost, délku 15. Délka 6 se mi zdála příliš krátká, délku 18 jsem chtěl vyzkoušet po nezdaru s délkou 15. Bude-li to délka 15, znamená to ale, že nejdelší opakování jnyo je falešné! To nebylo velké povzbuzení.
Rozepsal jsem tedy šifru na délku 15:
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
ž  j  n  j  g ch  e  o  c  t  e  e  c  ž  ž
o  z  v  ř  s  v  j  l  m  p  e  c  c  m  i
š  g  p  f  ř  r  y  j  b  h  i  ř  r  r  j
j  n  y  o  z  b  š  ř  l  a  h  i  o  j
j  i  y  y  a  j  b  n  g  s  e  c  c  š  p
i  t  b  f  i  š  o  o  ř  č  h  b  d  f  i
i  š  k  b  e  h  k  p  n  k  j  n  y  o  u
s  j  l  u  a  ř  f  š  c ch  a  f  s  š  p
č  o  z  ž  g  š  d  z  p  n  j  d  k  z 

Četnosti šifer se zaznamenají do tabulky a pak se v každém sloupci hledá správný posun abecedy.
Hledání správných posunů abecedy ve sloupcích není při tak malém počtu písmen jednoduché. Občas se u toho hezky zapotíte. Ale jako při každém luštění, je třeba projevit patřičnou dávku trpělivosti.
Otevřený text knoflíkové šifry:
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
J  E  L  I  K  O  Ž  N  E  V  I  M  E  Z  D
A  S  T  R  Y  Č  E  K  P  Ř  I  J  E  L  N
E  B  N  E  V  Y  Ř  I  D  I  N  A  Š  P  O
S  E  L  V  Š  E  U  S  T  N  E  P  L  N  O
U  D  U  V  E  R  U  M  I  T  I  J  E  S  T
T  O  Ž  E  N  A  I  N  T  E  L  I  G  E  N
T  N  I  A  I  N  F  O  R  M  O  V  A  N  A
D  E  J  T  E  Z  A  S  E  J  E  N  U  S  T
N  I  V  Z  K  A  Z  Y  S  P  O  L  N  Y

Abychom odhalili heslo, musíme například vytvořit inverzní tabulku. V levém sloupci je abeceda otevřeného textu a uvnitř tabulky písmena šifry. První tabulka má v levém sloupci písmena šifry a uvnitř písmena otevřeného textu. Heslo pak čteme v posledním řádku u písmene Ž. V tomto případě heslo zní:
NEBAT SE A VYTRVAT.
Poznámka: Knoflíková aféra, Případ Vaněk (o švédském luštění Moravcových londýnských šifer) a Šifra Přemysla Koblice jsou 3 kapitoly, které rozšířily moji knihu Rozluštěná tajemství.

KRYPTOJAN


středa 15. října 2014

KRYPTOluštění32



Základní schopností luštitele by mělo být zvládnutí metod luštění jednoduché záměny a jednoduché transpozice.
K procvičení předkládám několik příkladů.

d=141
HNGWZ JLZMH NGTDK WZJFH NKKNB AZHDJ RGNXZ
LDLND AFWZJ FHTNU EPZBH FTUDY EDJZQ WNUNL
NTFSF NBAZH NTZKF TFCNT NCOMN SFARC FPZUJ
FHTUZ HUHDE RBALF TUDPG NMHFK ZUNKW TKNEO
Y+

d=139
EVWLF HVHGZ OZMZF PZLVO VPGIR MVGVK IEVHG
ZMLEV MRNDX LFOLN YLEZA ZPLMZ DJKLW OVMVS
LAHRO ZKFHL YRXRN VARWE VNZMZ YLQRQ VMVKI
RNLFN VIMZX GEVIX RQVQR XSEAW ZOVML HGRC+

d=148
GISQZ DYXBZ XVPAN VRQZA VRXPN IYBAE OXJAZ
QVRAJ GQJXP NQBIB EIWAR XBYAZ QNDEO OWIGQ
PIUFX VRAJZ IZISI UABGI OWIGQ PUXBZ IOXBO
QPNXR QUGXJ IGIVX GANZI EXOQP NXRQE UDBAS
QYAJI OXF+

d=180
ASMAN LQEZI JOCMG OUQEA TSIMZ NYERX TEABA
NAQVN EVHNI ROOJU SOJDH LVKEX OZTYI ILZLK
MAJOE DKTOT OLUOC OOLNX MAJBN ZEEAY OTAZX
AZOKK VATPI VMEEX OCEYT VUESQ ZZDSX JORUE
AZSIN UOVIX VANLE IKXTZ NAETX ELPAL DAINA
OTRVX+

Přeji dostatek trpělivosti.

KRYPTOJAN




sobota 31. května 2014

KRYPTOluštění31

Nebudu tajit, že jde o systém PLAYFAIR. První depeše má délku 82, druhá 72 písmen.
V obou depeších se píše o univerzitách.
LK VA BA EI LT BT UD DB XL CJ
UD KD ZO RO EO CI AR ON IJ SU
AB QI IE UV OX UC VA DU LR CX
OR XK UI EU VD BA DM IE VU LK
ZV+


QK OR SL NM EA IE UV KB UC RT
LI OQ RO EO VI RL KA VQ UG UR
DB DV BT DM ZM VD UG BA NY MI
YC FD EC OI FM DE+

KRYPTOJAN

úterý 27. května 2014

KRYPTOluštění30

Zpráva má délku 217 číslic, text není v českém jazyce, v textu je slovo WRITER.
61848 16362 99381 62994 71939 05949
62930 85629 28174 93628 18294 67174
93085 68562 81047 46108 49485 71683
93849 49628 56856 28192 74937 36771
84990 84819 36291 93948 16265 99481
61664 62050 84949 73849 47165 93629
93749 36362 61848 16281 62794 71681
94962 04+
KRYPTOJAN

KRYPTOluštění29

Byly zachyceny 4 stejně dlouhé depeše (po 45 písmenech). V některé z nich lze očekávat slovo ZPUSOB.
NAAMT JPEZO AZKSC ZLEAN LUSKS KAAOE
YTEJD LMAXB CKZJV+

DYBZS VAECC EVJTK NTYYO YTNNO JIEAZ
IALMK LSKEI ZAKTA+

EVJRR ZIMAM SJIJE CEKUO ETPDY OOJUT
MEVEN SOMYJ UICTE+

KEAKT XEKOX TCEEX LATYX KCJJE EEJNE
CJXOA LEIXT OESLN+

Celkové četnosti písmen:
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
16  2  9  3 25  -  -  -  7 14 13  8  7
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
 8 11  2  -  2  8 13  4  5  -  7  8  8

KRYPTOJAN

KRYPTOluštění28

Depeše má jen 205 číslic, v textu je slovo ARCHITEKT.
85696 32327 81438 43236 52781
82781 21049 22563 47636 12327
61288 12852 12854 92254 38492
85847 27416 38249 83612 65692
01847 27641 69225 27032 18325
63852 61436 94325 43492 69234
14381 27478 12127 61272 54347
81692 74581 01654 38816 38520
30903+
KRYPTOJAN


KRYPTOluštění27

Tato depeše není v českém jazyce. Předpokládané slovo SCREEN.
Délka je 264 číslic.
32707 63276 78727 07092 76369 83492
32769 65892 50749 23470 92749 63276
54927 69832 58969 27694 56749 63090
50563 47012 32943 45676 54927 61030
32905 09276 30569 23056 90509 25676
92763 87498 36129 83258 96927 63090
34929 27698 32301 09832 58969 27030
72749 05092 98323 05498 94927 69234
58727 45492 76307 27474 9276+
Přeji hodně úspěchů!
KRYPTOJAN

KRYPTOluštění26

Tento telegram má délku 226 písmen. Dá se očekávat, že v textu bude zašifrováno slovo PROGRAM.
SZARA ZEZZA RWAZR AWANE SEWAN ESAWI
TTASN WRWAR AZZAR ZRATA ZORAQ APAWV
APZAX IZANA WAPEV ARIWA ZAWAS TAZAN
TATIQ XESAN TAQOX NWATW ITZEQ WARAW
AQAWR ASWNW RARAW ANAST ESORX PANWA
XZANT XAZOR XPAWS ASZAT ANIQZ RAWSZ
ARAZE WASEQ WESAT ANAWE ZAQTA NTANW
ASWQA WARTX AZEWE V+

KRYPTOJAN

neděle 25. května 2014

KRYPTOluštění25

Radisté se chvíli dohadovali o tom, zda je lepší plzeňský PRAZDROJ nebo GAMBRINUS. Potom odesilatel poslal šifru, která má jen 102 písmen a znaků.
bůavn tpata nmjam yolt, duits
itmrf tdkac tnken pnay. kvsvo
ohaiu aajco ždfíí nlzal eíéžn
eeéíd oldol vyaar ajudi eěkkk

Tak doufám, že máte na chvíli příjemnou zábavu.
KRYPTOJAN

KRYPTOluštění24

K této depeši nemám žádné informace. Její délka je 112 písmen.
EAZCG WLXLD BCEUD UGQHX PNTBW OINXO
ICAIQ KWKFT TPWKQ PTNJS ABTXX OTVYK
HXFGK JEWSS HXJZE VFWVG CASLX IYUDY
TBLAC KIDBJ TRAEW XYGQK RJ+
Text je pravděpodobně český.
KRYPTOJAN

KRYPTOluštění23

Tato zpráva má délku 374 číslic. Radisté se před jejím předáním bavili o ženách (jak to obvykle muži dělají).
01884 10388 41034 24808 88036 92562
82840 32501 25614 20129 88294 74588
29820 12881 27880 86486 25030 18844
81680 52805 47086 68103 62828 40325
28642 98861 28682 80547 08888 60881
84880 32528 64298 86166 81010 54781
86628 80105 45082 64745 88298 20128
81278 80864 86250 30188 44816 26401
46086 26405 44256 66444 62820 26669
26038 82988 47088 66401 03810 32805
66692 60388 29284 26225 46618 92927
88622 78886 62052 98201 28054 84588
62424 90103 6466+
Příjemce se po odvysílání depeše ptal, zda odesilatel neposlal část depeše znovu. Odesilatel ho ujistil, že je vše v pořádku. Přeji příjemný zážitek.
KRYPTOJAN

KRYPTOluštění22

Nějakou dobu jsem zanedbával rozvoj vašich luštitelských schopností. Musím to napravit.
V archivu jsem nalezl několik starších šifer z odposlechu. Tato má délku 203 znaků:
MSPUL OSREN EGOAC NHSMC LNTFB
JTRLM MCELN YLDFT OJNSY SLICV
DWPGF FAICM GESID IGMBG DGEFP
IFNRO SLACK OWJKI OWSNX FWOGU
KZUZL BAKKM IVLAF OJAOS NBMRJ
STANX BFCBF MLEBA CKXHN AMVIK
PZYFX VMSGE TFKJI GNRIV CZTLZ
WCEMC GIJZB DNTFB MOERV CZJOJ
YXE+
Po dvakrát opakované šifře předal odesilatel otevřeně DEVATENACTSETPATNACT. Není jasné, zda je to letopočet, finanční částka nebo množství něčeho jiného.
Přeji hodně úspěchů při luštění!
KRYPTOJAN

pátek 17. ledna 2014

KRYPTOGALERIE80

Lester Sanders Hill
(19.1.1890-9.1.1961)
Americký matematik a kryptolog, zabýval se detekcí chyb v radiotelegrafním a telefonním spojení. Byl první, kdo použil teorie matic a lineární transformace ke konstrukci kódů. V roce 1929 napsal: „Cryptography in an Algebraic Alphabet“, v roce 1933 „Probability Functions and Statistical Parameters.“
  
KRYPTOJAN


čtvrtek 16. ledna 2014

KRYPTOGALERIE79

Jack S. Holtwick
 (27.2.1907-8.1.1987)
 Americký luštitel v námořnictvu USA na OP-20-G.
V únoru 1936 poprvé rozřešil způsob luštění japonských zpráv šifrovaných diskovým strojem, který Američané nazvali ORANGE. Byla to námořní varianta stroje RED, který Japonci používali v diplomatické službě (vojenští námořní atašé). Stroj pracoval s  japonskou abecedu Katakana.

KRYPTOJAN


čtvrtek 9. ledna 2014

KRYPTOGALERIE78

Mavis Lever, provdaná Batey
 (5.5.1921-12.11.2013),
 ve 2. svět. válce luštila v Bletchley Parku zprávy německé Enigmy. Když přišla do BP, bylo jí 18 let. Vybrali ji proto, že na univerzitě studovala němčinu.
Byla velice bystrá. Mimo jiné přišla na to, že v dlouhé zprávě zašifrované italskou verzí Enigmy není ani jedno písmeno L. Protože Enigma nemůže zaměnit jakékoli písmeno samo v sebe, usoudila, že Ital se zřejmě bavil a šifroval pouze písmeno L. To jí umožnilo rekonstrukci nastavení stroje.


KRYPTOJAN