pondělí 18. května 2015

KRYPTOGALERIE93


Carl-Gösta Fredrikson Borelius
(3.1.1919-21.9.1995)
 Švédský matematik a kryptolog. V roce 1940 zahájil studium matematiky na univerzitě v Uppsale, ale byl povolán do armády. Nastoupil nejprve na šifrovací oddělení ministerstva obrany. Byl šéfem kryptologického oddělení GŠ. Později, v roce 1942, byla zřízena samostatná bezpečnostní spojovací služba FRA, do které přešel i se svými spolupracovníky. V letech 1941-1942 vyžíval otevřených hovorů německých operátorů šifrovacího dálnopisu T-52 k upřesnění jeho šifrovacího algoritmu. Dne 12.4.1943 začal s luštěním německých zpráv zašifrovaných dálnopisem T-52b.


KRYPTOJAN