sobota 8. září 2012

KRYPTOGALERIE68


Kurt E. Vetterlein 
(21.8.1910-11.9.1990)
německý inženýr, který v letech 1929-1934 studoval fyziku na Technické univerzitě v Mnichově.
Do výzkumného úřadu Říšské pošty v Berlíně nastoupil v roce 1939. Zabýval se odposlechem šifrovaných telefonických hovorů mezi USA a Velkou Británií přenášených rádiem. V roce 1941 přesídlil se svými asi 50 spolupracovníky do Holandska, kde byly lepší podmínky pro nepřetržitý odposlech. Od března 1942 zaznamenávali všechny hovory na magnetické pásky firmy Telefunken a podařilo se rozluštit jejich přešifrování. Telefonické hovory vysokých představitelů Spojenců Němci luštili až do poloviny dubna 1945. Tato skutečnost byla přísně utajovaná a Američané se to dozvěděli až po skončení války.
Snad nejvýznamnějším odposlechem byl rozhovor prezidenta Roosevelta s ministerským předsedou Churchillem z 29. 7. 1943, kdy se Němci dozvěděli o snaze Itálie jednostranně kapitulovat. Jejich reakcí bylo rychlé vojenské obsazení Itálie.
Na seznamu osob, které využívaly šifrovaný telefon byli například Harry Hopkins, Anthony Eden, Averall Harriman a mnoho dalších.
Podrobně situaci popisuje Günther W. Gellermann v knize „... und lauschten für Hitler“ z roku 1991 (český překlad „...a naslouchali pro Hitlera“,1995), kde kromě dokumentů uvádí také přímá sdělení Kurta Vetterleina ze vzájemných rozhovorů z druhé poloviny roku 1988.

KRYPTOJAN