pondělí 12. prosince 2011

KRYPTOGALERIE53


George Scovell 
(21.3.1774-17.1.1861)
anglický kryptolog, který úspěšně luštil francouzské šifry. Byl šéfem luštitelů u velitele anglické armády, vévody Arthura Wellingtona (1769-1852). V partyzánské válce Portugalců a Španělů s Napoleonem ve Španělsku (1808-1814) přišli Španělům na pomoc Angličané.
Scovell získával šifrované depeše kontrolou pošty a chytáním frontových poslů. Jeho skupina luštitelů sehrála důležitou roli při vítězstvích Angličanů u Oporto (1809), Salamanky (1812) a Vittorie (1813). Využíval spolupráce s místními vojáky. Při luštění francouzských kódů mu pomáhala jejich znalost jazyka a terénu.
KRYPTOJAN

pondělí 5. prosince 2011

KRYPTOluštění18

Doufám, že jste při posledním určitém vybočení z tradičních způsobů šifrování, uspěli. Nyní se vracíme ke starým známým substitučním metodám. S luštěním by v tomto případě neměl problémy ani Kasiski. A co Vy, neznámý luštiteli?

d=254

97960 71807 01802 78401 27900

41180 01263 89108 14270 81984

99183 83830 30178 41786 26999

08900 24370 19605 90070 89827

80118 82817 11079 09119 09088

99004 18072 61511 86989 63939

11960 90796 26402 04097 90971

80718 97118 89716 90981 80796

99383 70196 26171 80796 89281

71786 00999 00796 04180 19617

9011+

Předpokládaný text: 11LISTOPAD

Přeji příjemnou zábavu

KRYPTOJAN