čtvrtek 15. listopadu 2018

KRYPTOGALERIE175

Mildred Louise Hayes
(20.4.1928-23.9.2006)
Americká lingvistka a kryptoložka, v NSA luštila sovětské zprávy v akci VENONA.
KRYPTOJAN

středa 14. listopadu 2018

KRYPTOGALERIE174

Gleb Ivanovič Bokij
(3.7.1879-15.11.1937)

Ukrajinský komunista, Leninův přítel, zakladatel GULAGu, 1918-1936 náčelník speciálního šifrovacího oddělení ČEKY, 1930-1937 člen Nejvyššího soudu, 7.6.1937 zatčen, obviněn z velezrady a zastřelen.


KRYPTOJAN

čtvrtek 4. října 2018

KRYPTOGALERIE173

Dr. Howard T. Engstrom
(23.6.1902-8.3.1962)
Americký matematik a kryptolog, od roku 1943 pracoval v OP-20-GY(A) jako velitel luštitelů zpráv zašifrovaných německým šifrovacím strojem ENIGMA.
Spoulupracoval s britskými luštiteli v BP HUT-8.

V letech 1956-1958 byl zástupcem ředitele NSA (National Security Agency).
KRYPTOJAN

neděle 16. září 2018

KRYPTOGALERIE172

Dr. Siegfried Karl Türkel
(31.1.1875-20.4.1933)
 Rakouský právník, vědecký ředitel kriminalistického institutu rakouské státní policie. Zabýval se šifrovacími pomůckami a stroji, spolupracoval s Andreasem Figlem. Napsal Chiffrieren mit Geräten und Maschinen (1927).KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE171

Oliver Strachey
(3.11.1874-14.5.1960)
Britský kryptoanalytik. V 1.SV u zpravodajské služby ministerstva obrany MI-1 luštil nepřátelské šifry. V roce 1934 rozluštil spolu s Hugo Fossem kód japonského vojenského atašé. V roce 1941 přišel do BP, kde luštil zprávy šifrované strojem ENIGMA a japonské vojenské kódy.

KRYPTOJANúterý 17. července 2018

KRYPTOGALERIE170

Johann Franz von
Gronsfeld-Bronckhorst
(1640-8.4.1719)
Německý polní maršál použil pro šifrování prvních 10 řádků a sloupců Vigenérovy tabulky. Šifroval podle periodického hesla, které volil z číslic 0123456789.


KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE169

Yves Hugo Olof Emil Gyldén
(10.11.1895-18.5.1963)
Švédský kryptolog, překladatel a spisovatel, učil kryptologii na vojenských školách, vylepšil šifrovací zařízení Hagelin C-3. Jeho otec Olof spolupracoval s Arvidem Dammem v jeho firmě Aktiebolaget Cryptograph.KRYPTOJAN

neděle 8. července 2018

KRYPTOGALERIE168


Dr. Per Meurling
(21.10.1906-24.3.1984)
Švédský kryptolog, historik a spisovatel.
V roce 1937 navrhl španělským levicovým republikánům ve španělské občanské válce pro šifrování zpráv substituční tabulku pro jedno a dvojmístné číselné šifry.Tabulka:
  0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  M D E L V A Y O   
1 B C F G H I J K N P
2 Q R S T U W X Z . /

Písmena prvního řádku byla šifrována jednou číslicí, písmena druhého a třetího řádku dvěma číslicemi.
Slovo BERANI zašifrujeme jako: 10 8 29 5 12 15.
(Pozn.: M. Delvayo byl španělský komunista).


KRYPTOJAN

úterý 5. června 2018

INFO_5.června2018


Milí čtenáři,
zajisté jste si všimli, že velkou část mého blogu tvoří KRYPTOGALERIE.
Uvádím zde osoby, které se zabývaly tvořením nebo luštěním šifer. Podmínkou pro zařazení do galerie je fotografie a úplná data narození a úmrtí. Dosud žijící kryptology zde neuvádím.
Fotografie, pokud jsem je získal z internetu, nebyly v té době vázány autorskými právy.
(Fotografii F. W. Kasiskiho se mi bohužel nepodařilo sehnat.)
Z blogu nemám žádný zisk. Jediným cílem galerie je moje vyjádření úcty k lidem, kteří se zabývali touto nesnadnou činností.

KRYPTOJAN


sobota 14. dubna 2018

KRYPTOGALERIE167

Wesley Arnold „Ham“ Wright
(11.8.1902-8.1.1986)
Capt US NAVY, bojoval v obou světových válkách a v Koreji. Za 2.SV luštil japonské šifry.

KRYPTOJANKRYPTOGALERIE166


Joseph Francis Finnegan
(12.4.1905-8.9.1980)

 Americký cpt. US Navy, lingvista a kryptolog, za 2.SV pracoval v Station HYPO. Luštil japonský kód JN-25.

KRYPTOJAN

středa 11. dubna 2018

KRYPTOGALERIE165


Dr. Lowell Keith (Jim) Frazer
(15.5.1925-18.12.2013)
Americký kryptolog z NSA, v roce 2003 byl uveden do „síně slávy“.


KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE164

Alva Bryan Lasswell
(3.1.1905-28.10.1988)
Americký kryptolog, luštil za 2. světové války japonské kódy. Podílel se na odhalení záměru Japonců k útoku na Midway.


KRYPTOJAN

neděle 18. března 2018

KRYPTOGALERIE163


Pplk. Jiří Vilhelm
(8.3.1930-13.3.2018)

Československý vojenský kryptolog. Jeho znalost několika jazyků ho předurčovala k luštění vojenských tabulek a diplomatických kódů. Pracoval na LO GŠ-ZS více než 30 let.
"Vilda" zavedl na luštitelském oddělení kryptologickou tradici: Každý, kdo dosáhl padesáti let, byl při oslavě zapsán na tabulku, která byla připojena k putovní trofeji - "zlatému" klíči. Tato trofej charakterizovala celoživotní zápas kryptologů s šifrovacími klíči. Každý "padesátník" opatroval klíč s tabulkou a průvodním listem vždy do doby oslavy dalšího padesátníka.
 „Villy“ byl známý svou zpětnou fotbalovou kličkou a smyslem pro humor, který luštitelé občas potřebovali. Inteligentní srandou uváděl občas v zoufalství některé své nadřízené.

KRYPTOJANneděle 11. března 2018

KRYPTOGALERIE162

William Blencowe
(6.1.1683-26.8.1712)
Anglický kryptograf a luštitel, vnuk a pokračovatel Johna Wallise. Byl prvním placeným „státním“ luštitelem. Těžce nemocen spáchal sebevraždu.KRYPTOJAN

pátek 16. února 2018

KRYPTOGALERIE161

Krivoš, Vladimír
(1.7.1865-4.8.1942)
 Slovenský spisovatel, publicista, rusofil, ovládal několik jazyků, 1904-1905 během rusko-japonské války pomáhal Rusům luštit japonské kódy, 1906 byl kryptologem u ruské tajné policie, v roce 1928 na sovětském ministerstvu zahraničních věcí luštil šifry pro sovětskou kontrarozvědku.


KRYPTOJAN

úterý 13. února 2018

KRYPTOGALERIE160

Forrest Rosecrans „Tex“ Biard
(21.12.1912-2.11.2009)
Americký lingvista, 1941-1943 pracoval v „STATION HYPO“ v Pearl Harbor, luštil japonský vojenský kód JN-25.KRYPTOJAN

pátek 19. ledna 2018

KRYPTOGALERIE159

Prof. Dr. Georg Aumann
(11.11.1906-4.8.1980)
Německý matematik. Za 2.SV pracoval v sekci IVc u OKW/Chi jako kryptoanalytik.KRYPTOJAN