pátek 17. ledna 2014

KRYPTOGALERIE80

Lester Sanders Hill
(19.1.1890-9.1.1961)
Americký matematik a kryptolog, zabýval se detekcí chyb v radiotelegrafním a telefonním spojení. Byl první, kdo použil teorie matic a lineární transformace ke konstrukci kódů. V roce 1929 napsal: „Cryptography in an Algebraic Alphabet“, v roce 1933 „Probability Functions and Statistical Parameters.“
  
KRYPTOJAN


čtvrtek 16. ledna 2014

KRYPTOGALERIE79

Jack S. Holtwick
 (27.2.1907-8.1.1987)
 Americký luštitel v námořnictvu USA na OP-20-G.
V únoru 1936 poprvé rozřešil způsob luštění japonských zpráv šifrovaných diskovým strojem, který Američané nazvali ORANGE. Byla to námořní varianta stroje RED, který Japonci používali v diplomatické službě (vojenští námořní atašé). Stroj pracoval s  japonskou abecedu Katakana.

KRYPTOJAN


čtvrtek 9. ledna 2014

KRYPTOGALERIE78

Mavis Lever, provdaná Batey
 (5.5.1921-12.11.2013),
 ve 2. svět. válce luštila v Bletchley Parku zprávy německé Enigmy. Když přišla do BP, bylo jí 18 let. Vybrali ji proto, že na univerzitě studovala němčinu.
Byla velice bystrá. Mimo jiné přišla na to, že v dlouhé zprávě zašifrované italskou verzí Enigmy není ani jedno písmeno L. Protože Enigma nemůže zaměnit jakékoli písmeno samo v sebe, usoudila, že Ital se zřejmě bavil a šifroval pouze písmeno L. To jí umožnilo rekonstrukci nastavení stroje.


KRYPTOJAN