čtvrtek 9. prosince 2010

KRYPTOGALERIE34


Al-Kindí (801-873),
celým jménem Abú Yusúf Yaqúb ibn Isháq ibn as-Sabbáh ibn ómrán ibn Ismail al-Kindí, východoarabský filozof, je považován za zakladatele kryptoanalýzy (využití nerovnoměrných četností znaků zprávy pro luštění). Je autorem asi 290 knih o lékařství, astronomii, matematice, jazykovědě a hudbě. Jeho „Rukopis o dešifrování kryptografických zpráv“ byl objeven v Sülajmanově osmanském archivu v Istanbulu teprve roku 1987. Všiml si, že v textu se vyskytují různá písmena s různými, někdy podstatně odlišnými četnostmi. V šifře, která je jednoduchou záměnou písmen otevřeného textu, tato charakteristika zůstává zachována.
V Evropě, která v letech 800-1200 prožívala „kryptologickou dobu temna“, se k frekvenční analýze propracoval až Leon Battista Alberti (1404-1472), který podobné úvahy publikoval ve své knize „Trattati in cifra“ v roce 1470.
KRYPTOJAN

Žádné komentáře:

Okomentovat