čtvrtek 4. října 2018

KRYPTOGALERIE173

Dr. Howard T. Engstrom
(23.6.1902-8.3.1962)
Americký matematik a kryptolog, od roku 1943 pracoval v OP-20-GY(A) jako velitel luštitelů zpráv zašifrovaných německým šifrovacím strojem ENIGMA.
Spoulupracoval s britskými luštiteli v BP HUT-8.

V letech 1956-1958 byl zástupcem ředitele NSA (National Security Agency).
KRYPTOJAN

neděle 16. září 2018

KRYPTOGALERIE172

Dr. Siegfried Karl Türkel
(31.1.1875-20.4.1933)
 Rakouský právník, vědecký ředitel kriminalistického institutu rakouské státní policie. Zabýval se šifrovacími pomůckami a stroji, spolupracoval s Andreasem Figlem. Napsal Chiffrieren mit Geräten und Maschinen (1927).KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE171

Oliver Strachey
(3.11.1874-14.5.1960)
Britský kryptoanalytik. V 1.SV u zpravodajské služby ministerstva obrany MI-1 luštil nepřátelské šifry. V roce 1934 rozluštil spolu s Hugo Fossem kód japonského vojenského atašé. V roce 1941 přišel do BP, kde luštil zprávy šifrované strojem ENIGMA a japonské vojenské kódy.

KRYPTOJANúterý 17. července 2018

KRYPTOGALERIE170

Johann Franz von
Gronsfeld-Bronckhorst
(1640-8.4.1719)
Německý polní maršál použil pro šifrování prvních 10 řádků a sloupců Vigenérovy tabulky. Šifroval podle periodického hesla, které volil z číslic 0123456789.


KRYPTOJAN

KRYPTOGALERIE169

Yves Hugo Olof Emil Gyldén
(10.11.1895-18.5.1963)
Švédský kryptolog, překladatel a spisovatel, učil kryptologii na vojenských školách, vylepšil šifrovací zařízení Hagelin C-3. Jeho otec Olof spolupracoval s Arvidem Dammem v jeho firmě Aktiebolaget Cryptograph.KRYPTOJAN

neděle 8. července 2018

KRYPTOGALERIE168


Dr. Per Meurling
(21.10.1906-24.3.1984)
Švédský kryptolog, historik a spisovatel.
V roce 1937 navrhl španělským levicovým republikánům ve španělské občanské válce pro šifrování zpráv substituční tabulku pro jedno a dvojmístné číselné šifry.Tabulka:
  0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  M D E L V A Y O   
1 B C F G H I J K N P
2 Q R S T U W X Z . /

Písmena prvního řádku byla šifrována jednou číslicí, písmena druhého a třetího řádku dvěma číslicemi.
Slovo BERANI zašifrujeme jako: 10 8 29 5 12 15.
(Pozn.: M. Delvayo byl španělský komunista).


KRYPTOJAN

úterý 5. června 2018

INFO_5.června2018


Milí čtenáři,
zajisté jste si všimli, že velkou část mého blogu tvoří KRYPTOGALERIE.
Uvádím zde osoby, které se zabývaly tvořením nebo luštěním šifer. Podmínkou pro zařazení do galerie je fotografie a úplná data narození a úmrtí. Dosud žijící kryptology zde neuvádím.
Fotografie, pokud jsem je získal z internetu, nebyly v té době vázány autorskými právy.
(Fotografii F. W. Kasiskiho se mi bohužel nepodařilo sehnat.)
Z blogu nemám žádný zisk. Jediným cílem galerie je moje vyjádření úcty k lidem, kteří se zabývali touto nesnadnou činností.

KRYPTOJAN