středa 24. listopadu 2010

KRYPTOGALERIE32


Herbert Osborne Yardley
(13.4.1889-7.8.1958),
americký kryptolog, po střední škole se stal telegrafistou a šifrérem na MZV.
V 1. svět. válce byl povolán do MI-8 (kryptologická sekce vojenské rozvědky). Po válce vytvořil americký „černý kabinet“. Yardley a jeho skupina rozluštili v roce 1921 telegram japonského velvyslance v Londýně zaslaný na MZV do Tokia, který obsahoval delikátní informace o připravované konferenci o odzbrojení. Do roku 1929 rozluštilo Yardleyovo oddělení na 45 000 telegramů téměř všech států. Prezident USA Hoover ve své naivitě s pomocí státního tajemníka Stimsona k 31. 10. 1929 „rozehnal nemravné luštitele“. Yardley ve své zatrpklosti napsal knihu o své dosavadní činnosti: The American Black Chamber (1931). Dokazoval v ní, že zrušení „černého pokoje“ je namířeno proti zájmům USA.
KRYPTOJAN

Žádné komentáře:

Okomentovat