sobota 15. května 2010

KRYPTOGALERIE16


Wayne Parker Hitt 
(27.8.1878-2.3.1971)
americký kryptolog, v roce 1916 napsal: „Manual for the Solution of Military Ciphers“ . Manuál sepsal, když sloužil v armádě jako kapitán pěchoty.
V knížce uvádí statistický rozbor několika jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny), tj. četnosti písmen a četnosti dvou po sobě jdoucích písmen – bigramů.
V kapitole V. uvádí několik transpozičních klíčů a jejich variant (horizontální nebo vertikální zápis textu). V kapitolách VI.-IX. se zabývá substitučními klíči (jednoduchou záměnou, složitou záměnou Porta, Vigenére, Beaufort, St. Cyr, Playfair) a kombinací jednoduché transpozice s jednoduchou substitucí. V kapitole X. popisuje některé chyby, které vznikají při přenosu zpráv Morseovou abecedou. Všechny kapitoly doplňuje technikami jednoduché kryptoanalýzy.
KRYPTOJAN

Žádné komentáře:

Okomentovat