pondělí 12. prosince 2011

KRYPTOGALERIE53


George Scovell 
(21.3.1774-17.1.1861)
anglický kryptolog, který úspěšně luštil francouzské šifry. Byl šéfem luštitelů u velitele anglické armády, vévody Arthura Wellingtona (1769-1852). V partyzánské válce Portugalců a Španělů s Napoleonem ve Španělsku (1808-1814) přišli Španělům na pomoc Angličané.
Scovell získával šifrované depeše kontrolou pošty a chytáním frontových poslů. Jeho skupina luštitelů sehrála důležitou roli při vítězstvích Angličanů u Oporto (1809), Salamanky (1812) a Vittorie (1813). Využíval spolupráce s místními vojáky. Při luštění francouzských kódů mu pomáhala jejich znalost jazyka a terénu.
KRYPTOJAN

Žádné komentáře:

Okomentovat