čtvrtek 8. září 2011

KRYPTOGALERIE48


Dr. Wilhelm Vauck
(8.10.1896-8.12.1958),
profesor matematiky, za 2. svět. války luštitel ve Funkabwehru - In 7/VI., tzv. referát Vauck. Sídlil ve vesnici ZINNA poblíž Jüterborgu.
Vauck se zasloužil o rozluštění zpráv RUDÉ KAPELY. V jeho důsledku byla gestapem zlikvidována berlínská větev R.K., kterou vedl Harro Schulze-Boysen. Bylo zatčeno a většinou popraveno celkem 118 osob.
Analýzu šifrovaných depeší Rudé kapely prováděl kpt. Wilhelm Vauck s 15 studenty matematiky a filologie od počátku roku 1942. Měl k dispozici neúplnou substituční tabulku pro převod textu na čísla a kolem 300 šifrovaných telegramů. 97 z nich bylo zašifrováno podle knihy Guy de Téramond: Zázrak profesora Wolmara. Ostatních asi 203 depeší bylo zašifrováno podle knihy Honoré de Balzac: Třicetiletá. To se však Vauckovi luštitelé nikdy nedozvěděli.
Začátkem června 1942 začal Vauck konečně dešifrovat některé získané telegramy. Práce šla pomalu, pro každý telegram se musela nalézt věta, které bylo použito. Klíč použití stránek knih neznali. Dešifrovali dva až tři telegramy denně. Nejdříve dešifrovali telegramy pro Moskvu. Potom dešifrovali depeše pro Kenta. Obsah zpráv německé pohlaváry šokoval.
14. července 1942 rozmetal Vauck berlínskou bastilu tajných sovětských služeb, protože dešifroval depeši centrály pro Kenta ze dne 10. října 1941. Na základě této depeše byli odhaleni: Harro Schulze-Boysen, Arvid Harnack a Adam kuckhoff (spisovatel, ředitel Pragfilmu).
KRYPTOJAN

Žádné komentáře:

Okomentovat