úterý 18. ledna 2011

KRYPTOGALERIE36


Murray Fletcher Pratt 
(25.4.1897-10.6.1956)
Americký kryptolog, napsal Secret and Urgent, (the Story of Codes and Ciphers), 1939, Blue Ribbon Books, Garden City, N. Y.
Kniha je doplněna řadou tabulek četností písmen jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina) z výběrů o rozsahu 1000 slov standardního textu. U četností bigramů angičtiny srovnává normální a vojenský text (rozsah 1000 slov), četnosti anglických trigramů počítá z rozsahu 20 000 slov. V tabulce XI uvádí častá anglická slova, která obsahují zdvojeniny, např. CANNON, ERROR, AFFAIR a další. Kniha je obohacena několika historkami, ve kterých šifry hrály důleitou roli (např. aféra DREYFUS).
KRYPTOJAN

Žádné komentáře:

Okomentovat