neděle 10. října 2010

KRYPTOGALERIE27


Emil Eduard Fritz Nebel 
(7.6.1891-6.3.1967)
plukovník německé císařské armády, v roce 1918 jako poručík vymyslel pro armádu systém ADFGVX. Byla to tabulka 6x6 s abecedou a čísly. Výše uvedená písmena tvořila jak svislou tak vodorovnou souřadnici. Tato písmena byla vybrána proto, že se při vysílání Morseovou abecedou téměř nepletla.
Posuďte: A .- ; D -.. ; F ..-. ; G --. ; V ...- ; X -..-
Tabulka nebyla seřazena abecedně. Každý den platilo jiné heslo. Například pro heslo LUDENDORFF:
--A D F G V X
A-L U D E N O
D-R F A B C G
F-H I J K M P
G-Q S T V W X
V-Y Z 1 2 3 4
X-5 6 7 8 9 0
Otevřený text zprávy byl převeden na dvojice, takže depeše měla dvojnásobný počet písmen. Tento mezitext byl ještě přešifrován transpoziční tabulkou se stabilní délkou 20. Heslo se měnilo rovněž denně.
Systém byl zaveden v roce 1918 na západní frontě. Tuto šifru úspěšně luštil francouzský kryptolog Georges-Jean Painvin (1886-1980). Po vstupu USA do války mu pomáhal mj. také mladý William Frederick Friedman (1891-1969).
KRYPTOJAN

Žádné komentáře:

Okomentovat